Καιρός Αθήνας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Λίγα λόγια από τη διοίκηση του Συλλόγου


Σας καλωσορίζουμε στο σύλλογο μας. Στη σελίδα μας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την σκοποβολή, τις προπονήσεις και τους αγώνες. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε πως μπορείτε να συμμετέχετε στο άθλημα της σκοποβολής χρησιμοποιώντας τα όπλα του συλλόγου, η πως να αποκτήσετε το δικό σας όπλο με σκοπευτική άδεια, καλέστε μας για να σας λύσουμε όλες τις απορίες. Μετά από 28 χρόνια έχουμε αποκτήσει αρκετή εμπειρία………

Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιη

ΦΕΚ 155 τ. Β’ 08/02/2005)

Παράταση ισχύος, ανανέωση αδειών κατοχής πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής (2005).

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων της ΚΥΑ καθορίζεται ότι:

Άρθρο 1

1. Παρατείνεται μέχρι την 30/06/2005 η ισχύς των αδειών κατοχής και οπλοφορίας ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις της 4325/1999 απόφασής μας (Β΄ 400) και παρατάθηκε η ισχύς τους με την 1016/60/6-ιβ΄ από 15/12/2003 ομοίας μας (Β΄ 1872).

2. Η άδεια κατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου ραβδωτού όπλου σκοποβολής, η ισχύς της οποίας παρατείνεται κατά τα ανωτέρω, ανανεώνεται εφ΄ όσον ο κάτοχός της συμμετείχε κατά τη διάρκεια της ισχύος της, σε εννέα (9) αγώνες με όπλα της Α' κατηγορίας και σε δεκαπέντε (15) αγώνες με όπλα της Β' κατηγορίας.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2005

Οι Υπουργοί

Υφυπ. Πολιτισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Δημοσίας Τάξεως ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ