Καιρός Αθήνας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Λίγα λόγια από τη διοίκηση του Συλλόγου


Σας καλωσορίζουμε στο σύλλογο μας. Στη σελίδα μας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την σκοποβολή, τις προπονήσεις και τους αγώνες. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε πως μπορείτε να συμμετέχετε στο άθλημα της σκοποβολής χρησιμοποιώντας τα όπλα του συλλόγου, η πως να αποκτήσετε το δικό σας όπλο με σκοπευτική άδεια, καλέστε μας για να σας λύσουμε όλες τις απορίες. Μετά από 30 χρόνια έχουμε αποκτήσει αρκετή εμπειρία………

Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιβ

Παράταση ισχύος, ανανέωση αδειών πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής(2004).


ΚΥΑ 1016/60/6ιβ (ΦΕΚ 69 τ. Β’ 16/12/2003)

Παράταση ισχύος, ανανέωση, επαναχορήγηση αδειών πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων του ενός και μοναδικού άρθρου της ΚΥΑ καθορίζεται ότι:

α. Η ισχύς των αδειών κατοχής πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής, που έληξαν ή λήγουν από 16.12.2003 και μέχρι 31.12.2004, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Οι κάτοχοι τέτοιων αδειών , μετά την ρύθμιση αυτή, δεν υποχρεούνται προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, για την ανανέωση τους μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται επ' αυτών, αλλά τρεις (3) μήνες πριν τη νέα ορισθείσα ημερομηνία λήξης (31.12.2004), θα πρέπει να υποβάλουν τα προβλεπόμενα, για το σκοπό αυτό, δικαιολογητικά.

β. Για την ανανέωση των ως άνω αδειών, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομισθεί από τους ενδιαφερόμενους και η προβλεπομένη από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγρ. 3 της Κ.Υ.Α. 4325/99 βεβαίωση της ΣΚΟΕ, περί συμμετοχής τους συνολικά κατά την διάρκεια ισχύος τους (3ετία και χρόνος παρατάσεων), σε δεκαοκτώ (18) επίσημους αγώνες σκοποβολής, εφόσον πρόκειται για όπλα Α' Κατηγορίας και σε εικοσιτέσσερις (24) τέτοιους αγώνες, εφόσον πρόκειται για όπλα Β'. Κατηγορίας.

Ειδικότερα, όταν πρόκειται για συμμετοχές σε αγώνες με όπλα Α' Κατηγορίας, αυτές μπορούν να καλύπτονται και από αντίστοιχες συμμετοχές σε αγώνες με όπλα Β' Κατηγορίας.

Με τη ρύθμιση αυτή, δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους ραβδωτών όπλων σκοποβολής, να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών σε αγώνες και λύνεται το πρόβλημα που προέκυψε, ως προς τους αγώνες με όπλα Α' Κατηγορίας, λόγω της έλλειψης αθλητικών εγκαταστάσεων, για πραγματοποίηση αγώνων με όπλα της Κατηγορίας αυτής.